onsdag 29. september 2010

Shakespeare og diktskriving på Facebook

Som en del av arbeidet med Shakespeare i engelsktimene har elevene sett en animert versjon av Romeo og Juliet, skrevet et handlingsreferat av stykket som ble etterfulgt av en It's Learning test. Elevene fikk så utdelt hvert sitt kjærlighetssitat fra ulike Shakespearestykker (magnetsitater innkjøpt på the Globe Theatre i London). De måtte skrive sitt sitat på Facebookgruppen. Elevene leste så sitt sitat høyt i klassen og måtte prøve å forklare betydningen av det. Liker knappen ble flittig benyttet, Shakespeare er god på å uttrykke kjærlighet, for eksempel:

I love thee, I love but thee,
with a love that shall not die;
till the sun grows cold
and the stars grow old (Romeo and Juliet)

Hear my soul speak
Of the very instant that I saw you,
Did my heart fly at your service (The Tempest)

Love is familiar
Love is a devil
There is no evil angel but love (Love's Labours Lost)

Love looks not with the eyes,
but with the mind; and therefore is
winged cupid painted blind (A Midsummer Night's Dream)

Vi fortsatte så med å jobbe med Shakespeare's dikt Winter som ble brukt som inspirasjon til å skrive egne sansedikt om årstider, høytider eller følelser. Elevene fikk velge om de ville legge ut sitt dikt på Facebookgruppen, noe de fleste gjorde. De gikk så sammen i grupper for å lese diktet sitt for hverandre. I utgangspunktet var det ingen som likte å skrive dikt, men ved å få et oppsett for et sansedikt følte eleven at det gikk mye lettere enn forventet og de var flinke og kreative.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar