mandag 30. august 2010

Hvorfor Facebook?

Prosjektet Facebook i læringsarbeidet ble presentert i en norsktime for norskklassen i VG1, og jeg må innrømme jeg ble overrasket over elevenes spørsmål: "Hvorfor skal vi bruke Facebook, er det ikke nok med It's learning?", og "Tror du ikke vi da lettere går inn og sjekker våre egne Facebook-sider i timene, når vi allikevel er på Facebook?".

Jeg hadde nok forventet litt mer entusiasme og glede over å kunne få lov til å bruke Facebook i timene, samtidig som jeg ble imponert over elevenes kritiske spørsmål og relevante problemstillinger. Selvfølgelig hadde jeg tenkt samme tanken selv, men etter å ha orientert dem om prosjektet og den faglige bruken av Facebook, opplevde jeg elevene mer positivt innstilt. Det er bra med et kritisk blikk, det er jo det vi prøver å lære elevene, og slike spørsmål må vi oppmuntre elevene til å komme med, det er derfra de dype og gode diskusjonene kommer.

Det er på Facebook elevene er, det er lettere å nå dem der enn på It's learning; den vanlige læringsplattformen, der oppdateringene skjer raskere, i nær sanntid, enn via mail og flere tasteklikk på It's, som er mer tungvint i bruk for dette formålet. Facebook er et verktøy på lik linje med andre pedagogiske verktøy, som tavle, bok og notatskrivning. Jeg er klar over at fristelsen er stor for å kikke innom sin egen Facebook-side, men så lenge elevene viser respekt for det arbeidet som blir gjort i timene og retter seg etter den form undervisningen blir gitt, håper jeg de holder fokus på det faglige og er på den arenaen vi til enhver tid bruker, enten det gjelder tavleundervising eller digitale verktøy. Jeg velger å stole på at elevene bruker sine egne Facebook-erfaringer positivt i det faglige Facebook-arbeidet, og ikke lar seg forstyrre av egne Facebook-oppdateringer og hendelser. Her ligger gjensidig respekt for skolens mål og intensjoner.

Multitasking er blitt en del av hverdagen for mange av oss, derfor må vi se mulighetene som ligger i det digitale og se på om vi kan bruke disse verktøyene positivt i læringsarbeidet framover. Det gjelder at skolen også retter seg etter den hverdagen elevene er en del av; for hvordan kan skolen klare å holde kontakten med de unge hvis den ikke viser interesse og respekt for deres arena og digitale kompetanse? Derfor skal det bli spennende å se hva Facebook kan bidra med i læringsarbeidet dette skoleåret. Jeg gleder meg.

Prosjektmidler fra Buskerud Fylkeskommune

Vi går inn i et spennende skoleår. St. Hallvard videregående skole har fått prosjektmidler fra Buskerud Fylkeskommune for å se nærmere på bruken av Facebook i læringsarbeidet, et prosjekt kollega Anita Storm Olsen og jeg skal arbeide med i felles VG1-klasse. Anita tar seg av Facebook i engelskundervisningen, jeg i norskfaget. Vi er spent, Facebook skal brukes aktivt i fagene våre.

Siden elevene er nye her på skolen, de kommer rett fra ungdomsskolen og har kanskje opplevd en annen kultur for bruk av Facebook enn det vi praktiserer her, må vi nok avsette litt tid på å gjøre dem kjent med prosjektet. Hva gjør vi dersom noen nekter å være med på dette eller ikke er på Facebook? Vi kan jo ikke tvinge elevene til å opprette egne profiler. Eller om noen ikke er komfortable med at andre ser det de skriver? Dette er problemstillinger vi må ta hensyn til og som kan bli en realitet, sikkert er det at vi som underviser må ha diskutert dette på forhånd og ha en strategi klar for slike eventualiteter.

Jeg har erfaring med bruk av egen Facebook-side i norsk på VG2 sist skoleår, der var alle elevene på Facebook, og det var slik sett ikke noe problem å opprette egen fagside, hvor de skulle publisere egne kommentartekster og skrive tavleoppslag. Klassen fortsetter også dette skoleåret med egen norskfagside på Facebook med ny fagside for VG3.

Foreldrene må også orienteres, de skal vite hva vi holder på med. Det er mange hensyn å ta, derfor er jeg spent på mitt nye Facebook-skoleår og elevenes reaksjoner. Gleder meg til å samarbeide med Anita og de andre kollegene som har fått IKT-prosjektmidler fra Buskerud Fylkekommune. Vi ønsker hverandre lykke til!