mandag 20. september 2010

Facebook i engelskundervisningen
Da er klasse 1sta godt i gang med å bruke Facebook i engelsktimene. En lukket faggruppe er etablert og den har blitt brukt til både grammatikk -og skriveøvelser så langt.

Første øvelse var i forbindelse med repetisjon av bruken av adjektiv og adverb. Elevene ble bedt om å beskrive seg selv ved å bruke tre adjektiv og tre adverb. Tanken var at det blir artigere og mer motiverende å jobbe med grammatikk hvis man samtidig kan gjøre det litt personlig. Klassen fikk samtidig mulighet til å bli bedre kjent. Noen kviet seg for å legge ut noe som kunne være feil, så jeg gikk rundt og så igjennom før publisering for de som ønsket det. Mange av elevene samarbeidet og diskuterte rettskrivning og grammatikk og det resulterte i mange gode og kreative beskrivelser.

Andre oppgave var en øvelse i bruken av it is/there is/there are. Her fikk elevene i oppgave å beskrive skolen, klasserommet eller rommet sitt. Jeg så gjennom besvarelsene ettersom de kom inn og gikk så rundt for å rose, rette opp og forklare feil bruk slik at de kunne rette svaret sitt og legge det ut på nytt. Elevene ble bedt om å lese gjennom de andres besvarelser. At det legges ut noe som er feil innimellom må man regne med, det viktigste er at elevene jobber bevisst med et tema, diskuterer og hjelper hverandre.Det er veldig viktig at læreren har fokus på og kommenterer det som er riktig og bra, ikke bare det som er feil.

En øvelse som var svært populær var samskriving på chatten. Elevene skulle gå sammen to og to og skrive en historie. Jeg ga dem begynnelsen på historien og de skulle følge opp ved å skrive annenhver setning i historien. De fikk en fastsatt tid til skrivingen og når de var ferdige skulle de lese sin historie for en annen gruppe. Denne øvelsen førte til mange smil, mye latter og intens skriving i tyve minutter. Enkelte skrev til og med to historier parallelt ved å chatte med to medelever samtidig. Som lærer må man akseptere at man ikke har full kontroll over hva som skrives, hovedhensikten her var å motivere til kreativitet og skriveglede. Øvelsen kan for eksempel også brukes til samskriving av tekstreferat, novelleanalyse og dikt. Igjen så jeg at elevene var flinke til å hjelpe hverandre og jeg assisterte når det var ønskelig. Da historiene ble lest opp gikk jeg rundt og lyttet og det var tydelig at kreativiteten hadde vært stor. Dommen fra elevene var klar - dette vil vi gjøre igjen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar