mandag 30. august 2010

Hvorfor Facebook?

Prosjektet Facebook i læringsarbeidet ble presentert i en norsktime for norskklassen i VG1, og jeg må innrømme jeg ble overrasket over elevenes spørsmål: "Hvorfor skal vi bruke Facebook, er det ikke nok med It's learning?", og "Tror du ikke vi da lettere går inn og sjekker våre egne Facebook-sider i timene, når vi allikevel er på Facebook?".

Jeg hadde nok forventet litt mer entusiasme og glede over å kunne få lov til å bruke Facebook i timene, samtidig som jeg ble imponert over elevenes kritiske spørsmål og relevante problemstillinger. Selvfølgelig hadde jeg tenkt samme tanken selv, men etter å ha orientert dem om prosjektet og den faglige bruken av Facebook, opplevde jeg elevene mer positivt innstilt. Det er bra med et kritisk blikk, det er jo det vi prøver å lære elevene, og slike spørsmål må vi oppmuntre elevene til å komme med, det er derfra de dype og gode diskusjonene kommer.

Det er på Facebook elevene er, det er lettere å nå dem der enn på It's learning; den vanlige læringsplattformen, der oppdateringene skjer raskere, i nær sanntid, enn via mail og flere tasteklikk på It's, som er mer tungvint i bruk for dette formålet. Facebook er et verktøy på lik linje med andre pedagogiske verktøy, som tavle, bok og notatskrivning. Jeg er klar over at fristelsen er stor for å kikke innom sin egen Facebook-side, men så lenge elevene viser respekt for det arbeidet som blir gjort i timene og retter seg etter den form undervisningen blir gitt, håper jeg de holder fokus på det faglige og er på den arenaen vi til enhver tid bruker, enten det gjelder tavleundervising eller digitale verktøy. Jeg velger å stole på at elevene bruker sine egne Facebook-erfaringer positivt i det faglige Facebook-arbeidet, og ikke lar seg forstyrre av egne Facebook-oppdateringer og hendelser. Her ligger gjensidig respekt for skolens mål og intensjoner.

Multitasking er blitt en del av hverdagen for mange av oss, derfor må vi se mulighetene som ligger i det digitale og se på om vi kan bruke disse verktøyene positivt i læringsarbeidet framover. Det gjelder at skolen også retter seg etter den hverdagen elevene er en del av; for hvordan kan skolen klare å holde kontakten med de unge hvis den ikke viser interesse og respekt for deres arena og digitale kompetanse? Derfor skal det bli spennende å se hva Facebook kan bidra med i læringsarbeidet dette skoleåret. Jeg gleder meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar